Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Конкурси / Обяви
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПКОНПИ
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
 
 257163 
 Начална страница  
 Начална страница

Добре дошли в интернет - страницата на Районен съд - Разград!
 
Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.
 
Адрес
Районен съд гр. Разград, пл.”Независимост” № 1, e-mail: razgrad-rs@justice.bg
                                                                                       rs_razgrad@mbox.contact.bg


Председател
тел. (084) 625 480 
Съдебен администратор
тел. (084)  624 339

Административен секретар
тел.   (084) 624 339
факс (084) 642 265
 
 
ЕЛЕКТРОННИ ПОЩЕНСКИ АДРЕСИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ПО РЕДА НА чл.42,ал.4 и сл. по ГПК
 
 
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАЧИНА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
 
Публикуването на съдебните актове в Районен Съд гр.Разград се извършва незабавно, в съответствие с ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
 


Адвокатска колегия 
Адвокати
Разградски съдебен район
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР