Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Съдии  
 Съдии в РС Разград

Административен ръководител - Председател  Маргарита Христова Новакова
 
Трудов стаж:
Ръководителят на съда е с продължителен съдийски стаж, с много добър опит и знания, които са от решаващо значение за най-целесъобразно организиране на работата в службите на съда,  за постигане на максимална ефективност.

12.08.2009
 председател РС - Разград
02.10.2006-12.08.2009
 заместник председател на РС - Разград
01.02.2006-02.10.2006
 районен съдия - РС - Разград
30.09.2005-01.02.2006  районен съдия - РС - Исперих
01.02.1995-29.09.2005
 адвокат  - АК Разград
05.05.1994-16.01.1995  заместник председател ОС - Разград
16.06.1989-05.05.1994  член съдия ОС - Разград
03.05.1984-16.06.1989

 районен съдия - РС - Разград

16.01.1984-03.05.1984  нотариус - РС - Разград
15.06.1981-16.01.1984  младши съдия ОС-Разград
   

 
В съда работят осем магистрати, двама държавни съдебни изпълнители и двама съдии по вписванията.
 

Заместник-председател
Константин Петров Косев
Съдия
Доротея Енчева Иванова
Съдия
Нели Генчева Иванова
Съдия
Цветалина Михова Дочева
Съдия
Николай  Борисов Борисов
Съдия
Светлана Кънчева Чолакова
   
Съдия по вписванията
Галина Йорданова Странджева
Съдия по вписванията
Севил Ремзиева Хюсеин
   
Държавен съдебен изпълнител
Шeнай Йонузова
Държавен съдебен изпълнител
Цанко МиневРазград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР