Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Образци и документи  
 

Уважаеми граждани,
В тази секция на интернет-страницата се намират примерни образци на документи(PDF-формат), които се подават до Районен съд Разград. За Ваше улеснение можете да ги разпечатате, да ги попълните и след това да ги подадете до Съда.

Необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост  (PDF)

Заявление за издаване свидетелство за съдимост  (PDF)

Заявление за издаване на заверен препис (PDF)

Заявление за издаване на документи по брачни дела (PDF)

Заявление за издаване на изпълнителен лист (PDF)

Искане за теглeне на сума от влог на непълнолетно дете (PDF)

Искане за теглeне на сума от влог на малолетно дете (PDF)

Заявление за издаване на съдебно удостоверение (PDF)

Заявление за връщане на документи (PDF)

Заявление за подаване на документи (PDF)

Заявление за достъп до обществена информация (PDF)

Заявление за образуване на изпълнително дело (PDF)

Заявление за участие в публична продан (PDF)

Заявление за издаване удостоверение за липса на заведени дела (PDF)

Заявление за издаване удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела (PDF)

Заявление за отказ от наследство (PDF)Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР