Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Съдебни заседатели  
 

СПИСЪК  

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД гр. РАЗГРАД  

МАНДАТ 2015 – 2019 година  

ОБЩИНА гр. РАЗГРАД 

 

 

 

   

 

 

        1.       Алина Мирославова Белберова

 

 

 висше

 

 

педагог

 

 

2.       Велислава Николаева Бобева

висше

педагог

3.       Даринка Стайчева Йорданова 

средно специално 

 

 

 

4.       Иванка Тодорова Петкова 

средно специално

 

 

 

5.       Калинка Янкова Стефанова

висше

икономика

6.       Лейман Османова Тюлеоглуева

висше

юрист

7.       Лилия Тодорова Коджахристова

висше

педагог

8.       Мартина Йорданова Йорданова

висше

педагог

9.       Милена Цонева Станева

висше

педагог

10.    Младенка Василева Ботева

висше

педагог

11.    Недялка Йорданова Димитрова

висше

педагог

12.    Петя Станчева Стефанова

висше

инженер

13.     Полина Петрова Вълчева

висше

психолог

14.    Румен Янков Димитров

средно

пенсионер

15.    Румяна Борисова Георгиева

висше

библиотекар

16.    Софка Василева Лалова

висше

педагог пенсионер

17.    Станка Георгиева Байчева

полувисше

медиц. сестра

18.    Стойчо Вълчев Стойчев

висше

педагог

19.    Сюзюн Сюлейман Карамустафа

висше

ветеринарен техник

20.    Янка Славчова Панова

висше

социални дейности

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

 

 

 

 

 

 

21.    Мустафа Сали Енвер

средно специално

икономика

22.    Сервинас Шевкед  Якуб

средно

 

23.    Хатидже Хайрединова Мехмед

висше 

биотехника

     

 

Вътрешни правила за работа на съдебните заседатели.Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР